328 HAAGSCHE STRAATNAMEN. en p. 168. Weststraat. Door Van Zuiden bij vergissing Werf straat genoemd, terwijl de Werfduinweg Westduinweg moet zijn. den Haag te veranderen. Waarom moest alleen den Haag mooie straatnamen hebbenIn het bijzonder was hij gebeten op den voorgestelden naam van Klokkestraat, die hem vreeselijk in de ooren klonk en dien hij gaarne aan den Haag wilde gunnen. Daar de Torenstraat het verlengde was van de Weststraat, waarop nog een slop volgde, stelde hij voor in het vervolg te spreken van Eerste, Tweede en Derde Weststraat. Terwijl evenwel de voorgestelde naamsverandering van eenige andere straten eerst ieder afzonderlijk in stemming werd gebracht, zonder dat er aan zijn billijk- heidsmotief eenige aandacht was geschonken, kreeg de heer Hoogenraad den gelukkigen inval het voorstel te doen de Torenstraat, die hij aanvankelijk in Weststraat had willen herdoopen, den naam te geven van Profikstraat, „naar de familie van dien naam wier leden in het ge wichtige jaar 1813 belangrijke diensten aan de nationale zaak hebben bewezen”. Dit amendement werd met applaus ondersteund vervolgens met algemeene stemmen aangenomen. Het spreekt van zelf, dat hier in de allereerste plaats gedacht is aan Jacob Pronk, die zich vooral in de November dagen van 1813 zoo bijzonder verdienstelijk had gemaakt, maar de heeren Vermaas en Hoogenraad noemen in hun geschiedenis van Scheveningen t) nog zes andere leden van die familie op, die zich in die dagen eveneens bijzonder onderscheiden hebben, en die er dus ook recht op hebben als mede-peters van deze straat te worden genoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 349