HAAGSCI-IE STRAATNAMEN. 329 Willem Kuyperstraat. 1) Willem Kuyper of de Reddingboot te Scheveningen door C. H. Smits 1840. Mededeeling van den heer J. C. Vermaas. Volgens Van Zuiden genoemd naar den Scheveningschen visscher Willem Kuyper, die met twee makkers in Januari 1781 in een bootje uit Engeland overstak. Dit is niet juist. De personen, die Van Zuiden op ’t oog heeft, waren Arie Dijkhuizen, Cornells Spaans en Michiel Pronk. Zij waren in December 1790 met den stuurman Arie Bruin naar Engeland afgezonden om eenige brieven van het dorp Sools in Engeland af te halen. Bij hun aankomst werden zij gevangen genomen; zij wisten evenwel te ontsnappen en deden den terugtocht in een kleine sloep. Na 44 uren op zee rondgezworven te hebben, kwamen zij den 8en Januari 1791 behouden te Ter Heiden aan wal. Dit feit werd in prent gebracht en bezongen in hoogdravende verzen, o. a. door C. Gebel en Pieter Vreede. De peter van de Willem Kuyperstraat was de stuurman van een Scheveningsche pink, die in den morgen van den 22en Januari 1840 met negen andere visschers met de reddingboot in zee stak om de opvarenden van een in nood verkeerend schip te redden. De tocht naar het schip gelukte. Vijf schipbreukelingen werden in de boot opgenomen, maar bij het roeien naar het strand, sloeg de reddingboot om. Willem Kuyper was de eenige die verdronk, de anderen wisten zich allen te redden. l)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 350