Bijlage. I. ’s-Gravenhage. Gedaante, uiterlijk voorkomen of oorspronkelijke toestand. Driehoekjes. Groenendalstraat. Breedstraat. Dennevveg. LIJST VAN DE STRAATNAMEN VERDEELD ONDER DE NAVOLGENDE RUBRIEKEN. B Waarschijnlijk eertijds een met den nen beplanten weg. Nog in het begin der negentiende eeuw „Vierhoekjes” genaamd. Waarschijnlijk naar het groene loo- ver; begroeid buitenlaantje. Waar de afleiding van een straatnaam uit den naam zelf duidelijk blijkt, heb ik er geen nadere verklaring naastgeschreven en als de omschrijving die Van Zuiden ervan geeft mij juist toescheen, heb ik die van hem overgenomen. Bij straten, die naar personen zijn genoemd, heb ik alleen de voornamen der peters aangegeven, indien die niet in den straatnaam zelf waren opgenomen. Verder zijn de straten, onder de verschillende rubrieken, gesplitst in oude straten, vóór 1850 en in nieuwe straten na 1850. Oude straten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 351