331 HAAGSCHE STRAATNAMEN. l) De Hollandsche Nieuwe Hekkelaan. Heulstraat. Nieuwstraat. Plein. Groenewegje. Korte Groenewegje. Hekkelaan. Korte Poten. Lange Poten. Slijkeinde. Vleerstraat. (Vóór 1881 Vleer- steeg). Korte Vleerstraat. (Vóór 1886 Korte Vleersteeg). Zwarteweg. In de eerste helft der achttiende eeuw nog een zwarte, gekoolaschte weg. l) De Hollandsche en Zwitsersche gardes hadden hier o a. hun loop- of alarmplaats. Die Haghe Bijdragen en Mededee- lingen 1900 p. 33 en 37. Waarschijnlijk naar de beplanting en het landelijk aanschijn. Naar het hek, waarmede deze straat aan de zijde van de Nieuwe Haven was afgesloten. Naar de heul of houten brug over de beek, die toegang gaf tot dit straatje. Komt reeds voor in 1457. Eertijds Kooltuin van het Grafelijk kasteel daarna van de Stadhouders in 1633 opengesteld als publieke wandelplaats en ten slotte als pa- radeplein,1) waar het appèl voorde wachtparade geslagen werd. Eertijds een met „willige poten” beplante weg. Deze straat, eertijds ook Geest en St. Anthoniestraat genaamd, werd later bestraat dan de tegenwoordige Geest; daarom kreeg dit gedeelte den naam van Slijkeinde of Slikent. i Reeds in 1452 vermeld als Vlier- steeg, vermoedelijk naar de vlier- boomen, die daar eertijds stonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 352