332 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Windstreek. Oude straten. Achter Hof en Hofgracht. Nieuwe straten. Loopt parallel met den spoorweg. Omliggende Gemeenten. Oude straten of wegen. Noordstraat 1880. Parallelweg 1890. Westerstraat 1886. Wordt einde der 15 eeuw genoemd „die Nyenstraet”. Leidsche straatweg. Loosduinsche weg. Scheveningsche weg. Rijswijksche weg. Voorburgstraat. Lage Nieuwstraat. Noordeinde. Noordwal. Eertijds Noordwestbinnensingel. Noord West Binnensingel, Noord West Buitensingel, Zuid- West Buitensingel, Zuid Binnensingel, Zuid Buitensingel, Zuid Oost Binnensingel, Zuid Oost Buitensingel. Westeinde. Zuidwal. Ligging en Achterom. Benoordenhoutsche weg. Benoorden het hout of bosch. Bezuidenhoutsche weg. Bezuiden het hout of bosch. Hooge Nieuwstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 353