334 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Gedempte Burgwal. Gedempte gracht. Gedempte sloot. Hoogstraat. Naar de Nieuwe Haven. tot verversching Veenkade 1868. Korte Hoogstraat. Nieuwe Haven. Geest. Hoogewal. Nieuwe Havenstraat. Korte Nieuwe Haven straat. Spui Spuistraat. Veenestraat. Oorspronkelijk genaamd Coman Willemslaan en daarna Zusterlaan naar het Maria Convent op het Spui. Reeds in 1608 als Nieuwe Haven vermeld, maar in de eerste helft der zeventiende eeuw ook wel Haegserf genoemd. Gedempt 1904. Naar de oude „Burggracht’’, later St. Anthonisburgwal genaamd. Oorspronkelijk Langegracht, na 1825 Gedempte Langegracht en in 1844 Gedempte Gracht. Eertijds de zoogenaamde Stink sloot, die de heerlijkheid Korten- bosch aan de NO.zijde afsloot. Hooge Zandgrond. De Singelgracht werd omstreeks 1610 gegraven, terwijl de uitge graven grond gebruikt werd om den wal op te hoogen. In de middeleeuwen genaamd „die Hoge strate op ten Geest”. Naar de „Spoye van den Hofvijver. Naar dé veengronden, die het zuide lijk deel van den Haag uitmaakten. Naar den polder, genaamd het Kleine Veentje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 355