335 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Lage Zand. Zie Nieuwe Havenstraat. Naar de Schenk. Naar de Trekvliet. Naar de Vliet. Binnenhof. Buitenhof. Lange Vijverberg. Korte Vijverberg. Hooge Zand. vat in 1854, voltooid in 1858. Naar de Schenk. Aangelegd volgens de plannen van Constantijn Huygens tusschen 1663 en 1665. Alleen het eerste gedeelte bleef de door Huygens gegeven benaming behouden. Nieuwe straten. Nieuwe Havendwars straat 1909 Kanaalstraat i860. Schenkstraat 1884. (verlenging) 1898. Trekvlietplein 1907. Trekweg I 1889. Vlietstraat 1896. Grafelijk Hof. Oude straten. 1 Naar den grond uitgegraven voor den Hofvijver en dienende tot ophoo- f ging van den aangrenzenden weg. Deze straat was in het begin der achttiende eeuw nog eene gracht. In 1731 komt zij voor als „Korte Harderinnestraat of het Sant”. Deze laatste naam herinnert aan de dem ping. Oorspronkelijk Zustersloot. Na de demping Lage Zand genoemd. Kanaal. (Naar Scheve- Graving aangevangen in 1825, her- ningen). Schenkweg. Zeestraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 356