336 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Hoefkade. Nieuwe straat. Gravenstraat 1861. Naar de Graven van Holland. Oude straten. Binckhorstlaan. Kortenbosch. Loolaan. Schuddegeest. Nieuwe straten. -1) Transportboek Rijswijk 1577 fok 17. Hofsingel Hofstraat. Plaats. Naar de ridderhofstad de Binckhorst aan de Trek vliet. Naar het voormalig leengoed Korten bosch, dat in 1877 als bouwgrond werd verkocht. Naar de buitenplaatsen het Groote- en het Kleine Loo. Naar de buitenplaats Schuddegeest. Binckhorststraat 1884. Zie Binckhorstlaan. Engelenburgstraat 1900. Naar de buitenplaats Engelenburg. GroenesteinstraatiSgó. Naar de buitenplaats Groenestein nu Schiefbaan-Hoviusgesticht. Eertijds Hofkade genaamd naar het hofland, ’s Graven weiland, „loo- pende van den Haechsche Syecken westwarts op nair Westerbeeck”. De gracht langs het Hof. Leidende naar het Binnenhof. Van ouds genaamd de Voorplaetse van den Hove”. Leenen, Kasteden, Buitenplaatsen, Woningen en Hofsteden (in en nabij den Haag).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 357