HAAGSCHE STRAATNAMEN. 337 Naar de buitenplaats Noorderbeek. Ternootstraat 1884. Het gedeelte van de Laan van Meerdervoort, dat voorheen binnen de grens der gemeente Loosduinen lag, was in 1901 door het Gemeentebestuur van Loosduinen gedoopt Loos- duinsche Laan van Meerdervoort; na de grenswijziging van 31 December 1902 kwam die toevoeging der plaatsnamen natuurlijk te vervallen. 2) Gedoopt door het Gemeentebestuur van Loosduinen. 22 Hofwijckplein 1904. Naar Huygens’ buitenverblijf te Hofwijckstraat Voorburg, gebouwd in 1640 en 1641. Kranenburgweg 1893. Naar de woningen en landen ge naamd Cranenburch. Laan van Meerdervoort'jNaar de bouwhoeve Meerdervoort. Omstreeks 1865. Vóórdien genaamd Dekkerslaantje, (verlenging) 1876. 1904. Noorderbeekstraat 1900. 2) I (verlenging) 1906. Noorderbeekdwars- straat 1904. 5 (verlenging) 1906. Rozenburgstraat 1893. Naar de buitenplaats Rozenburg. Naar het Huis ter Noot aan den Bezuidenhoutschen weg. Valkenboschlaan 1904. Naar de buitenplaats Valkenbosch Valkenboschplein. aan den Loosduinschen weg. Vinkensteynstraat 1906. Naar de buitenplaats Vinkensteyn aan den Loosduinschen weg, die door Nicolaas Vinckensteyn in 1798 werd aangekocht. Zorgvlietstraat 1874. Naar het buitenverblijf „Zorgvliet” van Jacob Cats aan den Ouden Scheveningschen weg, hetwelk in 1652 werd aanbesteed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 358