338 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Het Bosch. Oude straten. Leidende naar het Hout of Bosch. Parken, warmoezierderijen Oude straten. Lamgroen. Schedeldoekshaven. Nieuwe straten. Parkstraat 1859. Teellustlaan 1876. Lange Houtstraat. Korte Houtstraat. Houtweg. Lange Voorhout. Korte Voorhout. en bleekerijen. Naar de bleekerij ’t Lammeke in ’t Groen, welke reeds in 1603 voor komt. Zij strekte zich eertijds uit tot aan de Pinksterbloemenlaan. De Singelgracht werd o. a. door het bleekveld heen gegraven. Het straatje, dat aan deze bleekerij zijn naam ontleent, werd nog in 1617 genaamd ,,’tLaentie naeVoorburgh.” Waarschijnlijk naar scheteldoek, het Friesche skiteldoek schotel doek luier. Cantaloupenburg 1874. Naar de voormalige Warmoezier- derij van dien naam. Leidende naar het Willemspark (Plein 1813). Particulier. Naar de voormalige teellanden of Warmoezierstuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 359