HAAGSCHE STRAATNAMEN. 339 Gebouwen. Oude straten. Ammunitiehaven. Boorlaan. Doelenstraat. van Halstraat. voor- Kanonstraat. Kazernestraat 1844. van Naar het in 1598 gebouwde Ammu- nitie-magazijn. Naar het Boorhuis, dat bij de Geschutgieterij behoorde. Naar de beide schuttersdoelen St. Joris en St. Sebastiaan. Naar de oude vleeschhal, die in 1544 werd gebouwd op den zuid oosthoek van Hoogstraat en tegen woordige Halstraat. Groote Halstraat 1882. Naar de vleeschhal in de malige kapel van het St. Nicolaas- gasthuis, welke van 16151860 tot dat doel was ingericht. Zij werd in i860 verbouwd tot Politiebureau en dient thans tot bureau van de gemeente-administratie. Oorspron kelijk genaamd Gasthuissteegje. Naar de in 1665 gestichte Kanon gieterij. In de achttiende eeuw Canonnenstraat.” Naar de Oranjekazerne, gebouwd door de gemeente in 1824, terwijl de eerste steen werd gelegd door den Prins van Oranje, den lateren Koning Willem II, den 2oen April van dat jaar. Kleine Kazernestraat. Als voren. Korte Lombardstraat. Naar den Lombard of Bank Leening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 360