HAAGSCHE STRAATNAMEN. 34° Schoolstraat. Schouwburgstraat. Smidsplein. Nieuwe straten. Bakkerstraat 1899. Smidswater. Zieken. Passage 1884. Paleisstraat 1883. Lange Lombardstraat. Paviljoensgracht. Naar de militaire bakkerij, die daar sinds 1868 een achteruitgang heeft. Naar de in 1884 gebouwde passage. Naar het Kon. Paleis in het Noord- einde, eertijds particuliere woning, welke in 1591 door de Staten van Holland voor Louise de Coligny was gehuurd. Deze woning werd in 1595 door de Staten gekocht en in 1609 aan Prins Frederik Hendrik geschonken. Als voren. Volgens Van Zuiden naar het pavil joen van Philips Doublet. Naar de Latijnsche school, die daar van omstreeks 1530 tot op het einde der 16e eeuw gevestigd was. Naar den in 1804 gestichten schouw burg in het voormalig paleis van den Prins van Nassau Weilburg. Vóór 1844 Comediestraat. Naar de in 1665 gestichte smidse en gieterij (’s Landsgeschuthuis.) Als voren. Naar het omstreeks 1450 gestichte Leprooshuis op de plaats waar thans het gebouw der Koepokinrichting staat en waarin eertijds het kan toor der gemeente-accijnzen (het zoogenaamdWachtje) gevestigd was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 361