HAAGSCHE STRAATNAMEN. 341 Kerken, Kapellen, Kloosters Oude straten. St. Jacobstraat. Kapelsbrug. het gesloopte schoolgebouw aan den van Nieuwe Schoolstraat i860. Bazarlaan 1879. Bazarstraat 1868. Gaslaan 1876. (Verlenging 1906.) Muzenstraat 1874. Rijnspoorlaan (Parti culier). Stationsplein 1893. Stationsweg. 1) In de plaats Denneweg. Naar de in 1620 gebouwde Luther- sche Kerk. Naar het St. Jacobskapelleke, dat ge legen was aan het einde dezer straat. Naar de St. Mariakapel op de Spui- brug. Naar de aldaar in 1859 gebouwde O. L. School l) en Bewaarschool. Naar de in 1843 gestichte Groote Kon. Bazar van Boer. Als voren. Naar de aldaar in 1875 gestichte Gasfabriek. Naar het in 1874 gestichte Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Naar den voormaligen Rijnspoor weg, geopend 25 April 1870. Naar het station der H. IJ. S. M. Opening der lijn Voorschoten Den Haag 6 December 1841. Naar het St. Maria in Galile├źncon- l vent, gesticht in 1453. Het terrein Bagijnestraat. waarop dit vrouwen-convent ge- Kleine Bagijnestraat. 1 legen was, werd ongeveer begrensd door de tegenwoordige Poten, Hof- spui, Houtmarkt en Korte Houtstraat. Luthersche Burgwal. en Begraafplaatsen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 362