342 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Torenstraat. Nieuwe straten. Kerkstraat 1865. Zusterstraat 1896. Marktwezen. Oude straten. Kerkhoflaan. Pastoorswarande. Kerkplein. Laan. :n. de pastorie Beestenmarkt. (Lange- en Korte). Boterstraat. Naar de Botermarkt, welke in het midden der zeventiende eeuw van de Hoogstraat naar deZuidwestzijde der Groote Markt werd overgebracht. Naar de Groote of St. Jacobskerk. Eertijds Zusterlaan genoemd, waar aan de kerk van het St. Elisabeth- convent, hetwelk omstreeks 1452 werd gesticht op de tegenwoor dige Groote markt, gelegen was. Rond de Groote Kerk. Naar de St. Jacobskerk. Naar de beide begraafplaatse: Naar de warande van der St. Jacobskerk. Naar de toren der St. Jacobskerk. Naar de op de Nassaulaan gelegen Willemskerk (eertijds manege van Koning Willem II) die in 1853 door Koning Willem III aan de Ned. Her vormde Gemeente ten gebruike werd afgestaan en 14 December 1856 werd ingewijd. Naar den Zusterpolder, eertijds eigendom van het St.-Elisabeth- Zusterhuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 363