HAAGSCHE STRAATNAMEN. 343 Veer en. Oude straten. Aprochestraat. Dagelijksche Groen markt. Groote Markt. Houtmarkt. Kalvermarkt. Nieuwe Markt. Riviervischmarkt. Schapensteeg. Turfmarkt. Varkenmarkt. Eertijds Warmoes- of Dagelijksche Markt. Maandagsche en Vrijdagsche markt. Naar de Kalveren- en Schapenmarkt, welke in de zeventiende eeuw op de tegenwoordige Kalvermarkt ge houden werd. Markt voor kalveren en ander klein vee. Vóór 1826 Wijnhaven. Eertijds Delftsche Wagenveer. Volgens een keur uit de 16e eeuw, moesten de Delftsche wagens in het Zuideinde staan over de St Anthonisbrug. Uithangborden en huisnamen. Oude straten. Naar de herberg „de Approche (loopgraaf) van Hulst”. Eertijds Slingelandstraatje Amsterdamsche Veer kade. Stille Veerkade. Scheveningsche Veer. Wagenplein. Wagenstraat. Ligplaats der veerschuiten op Am sterdam, Utrecht en Gouda.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 364