HAAGSCHE STRAATNAMEN. 344 Cas .ariestraat. Herderinnestraat. Herderstraat. Nieuwe Molstraat. Oude Molstraat. Oog in ’t Zeilstraat. Pinksterbloemlaan. Nieuwe straat. Oranjelaan 1872. Jagerstraat. Laan van Nieuw Oost- Indië. 1894. Naar de Ijzerfabriek de Prins van Oranje. Laan van Doorn. Roos en Naar een berucht huis de Casuaris”. Eertijds Sterlingstraat. Eertijds Nieuwe getrouwe Harder- innestraat, naar het huis „de ge trouwe JDrderinne”. Eertij ds ïetrouwe Harderstraat, naar de herberg „de Getrouwe Harder.” Naar de herberg „In ’t Jagertje”. Naar de herberg „Nieuw Oost-Inje”. Eertijds Wervelaan naar het Huis „De Werve”. Naar twee huizen genaamd „Rosen- doorn.” Eertijds Laan van Mylord Crave. Waarschijnlijk naar het huis „de Mollenberch”. Waarschijnlijk naar het huis „De Mol”. Eertijds Oude Warmoesmarkt. Naar een huis „Het Oogh in ’t Zeil”, dat reeds in het Kohier van den roooen penning van 1654 vermeld wordt. Oorspronkelijk aangeduid als 3 e dwarsstraat. Naar het huis „dePincxsterblom”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 365