'wwj Hf 1 BB JÉ' ■b Ligate jh>. a ^8''OW‘S'’’ Het voormalige Diaconie Oude Vrouwen- en Kinderhuis op het Spui, tegenover de Bierkade, gezien van het Spui. 2? helft i8e eeuw. Naar een sepiateekening door J. Ouwater. G e m e e n t e m u se u m f-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 366