345 HAAGSCHE STRAATNAMEN. aard der bewoners. Oude straten. Fluweelen Burgwal. Heerengracht. Heerenstraat. Ambachten, beroepen, fabrieken, handwerken en neringen. Oude straten. Bezemstraat. Bierkade. Dunne Bierkade. om- Brouwersgracht. Boomsluiterskade. Boomsluiterswater. Bierstraat. Bleekerslaan. Waar de aanzienlijken woonden, die rijk genoeg waren om in het fluweel te gaan. Werd in 1640 genoemd „van ouds de heerebaen teynden de Pooten”. Eertijds Heerengracht genaamd, werd omstreeks 1637 op kosten der gezamenlijke buren gedempt en bestraat. Gesteldheid en Waar de bezemverkoopers woon den. Waar de „neeringe van bierstee- ken” werd uitgeoefend. Waar het zoogenaamde dunne bier werd verkocht. Naar den verkoop van bier. Naar een bleekerij, welke daar streeks 1640 was gelegen. Naar den boomsluiter, die daar reeds in 1651 woonde en die be last was met het afsluiten van de Delftsche vaart. Naar de brouwerij „De roode Leeuw”, op den plattegrond van Blaeu van 1650 aangeduid als de nieuwe brouwerij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 367