HAAGSCHE STRAATNAMEN. 347 Spijkemakersstraat. Nieuwe straten. Bloemstraat 1875. Herderslaan 1886. Dierenwereld. Oude straten. Kikkerstraat. Kneuterdijk. Deze laan zal weldra vervallen. Hooigracht 1866. Schapenlaan. Ook wel Kikvorschstraat genaamd waarschijnlijk naar de kikkers, die in de naburige sloten en in het open riool, dat midden door dit straatje liep, werden gevonden. Ook wel Knoterdijk genaamd, waar schijnlijk naar het kneuteren of knoteren (tjilpen) der kneutertjes (distelvinken). Naar de bloemisterij van den heer J. F. W. van Rijswijk. Naar den schaapherder Cornelis Leendert Dorresteijn. (Zie Hooikade). De schaapherder Dorresteijn dreef door deze laan zijn kudde schapen naar Dekkersduin. Naar den spijkermaker Pieter Mar- chal. Voldersgracht. Naar de vollers of lakenspoelers. Warmoezierstraat 1882.Naar de warmoeziers. Vóór 1882 „Slop van de drie boeren.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 369