349 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Historische bizonderheden of oude gebruiken. Geldelooze pad. Haagpoort. Maliestraat. Nieuwe Uitleg. Statenpoort. Tournooiveld. Javastraat 1861. Lombokstraat 1889. Madurastraat 1879. Malakkastraat 1880. Paramaribostraat 1881. Riouwstraat 1879. Sumatrastraat 1870. Sundastraat 1878. Surinamestraat 1881. Timorstraat 1881. Waarschijnlijk aldus genoemd om dat de voetgangers daar in tegen stelling met de Wervelaan geen tol behoefden te betalen. Oude benaming voor een zooge naamd brandslop. Eertijds Maeljestraat of Maeljebaen- straat naar de in 1612 aangelegde Palmaliebaan. Naar den uitleg der stad aan die zijde. Naar het Vergaderlokaal der Staten of Patriottenpartij. Waarschijnlijk naar de wedstrijden der schutters van St. Joris en St. Sebastiaan, die daar hun doelen hadden. Oude straten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 371