35° HAAGSCHE STRAATNAMEN. iSlJ. Nieuwe straten. Vorstelijke personen. Oude straten. Alexanderplein. Frederikstraat 1843. Hartogstraat. Koninginnegracht 1843. Van der Duynstraat 1864. Melchior Kemper, van Limburg Fagelstraat 1864. Falckstraat 1870. Fannius Scholtenstraat Naar 1884. Van Hogendorpstraat Naar 1864. Kemperstraat 1870. INaar Johan Van Limburg Stirum- Naar Leopold graaf Stirum. Vóór 1869. Willemspark. Naar mr. Jan Slicher. Naar den kolonel Johan Gerard van Oldenbarnevelt gen. WitteTullingh. straat 1864. Plein 1813 1869. Slicherstraat 1867. Tullinghstraat 1875. Naar Mr. Adam Francois Jules Armand graaf van der Duyn van Maasdam. Naar Jacob Baron Fagel. Naar Anton Reinhardt Falck. mr. Cornelis Antony Fannius Scholten. mr. Gijsbert Karei van Hogen dorp. Naar Joha: Naar Prins Willem Alexander Fre- derik Constantijn Nicolaas, aen zoon van Koning Willem II. Naar Prins Frederik der Neder landen. Naar hertog Erick van Bronswijk. Vóór 1843 Koninginnelaan. Naar Koningin Wilhelmina Frederika, gemalin van Koning Willem I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 372