1 I 35i HAAGSCHE STRAATNAMEN. Mauritskade. zoon van Nieuwe straten. Naar H. M. de Koningin Moeder. 1885. Albertinestraat 1907. Amaliastraat 1873. Naar Prinses Amalia van Solms. Naar Prins Willem II, Prins Frederik Hendrik. Prinsegracht. Prinsessegracht. Prinsessewal. Prinsestraat. Naar Prinses Albertina Agnes, doch ter van Prins Frederik Hendrik. Als voren. Alexanderstraat 1859. Naar Prins Willem Alexander Fre derik Constantijn Nicolaas, sen zoon van Koning Willem II. Naar Prinses Amalia, eerste gemalin van Prins Hendrik. Naar Prinses Amalia Naar Prins Maurits, sen zoon van Koning Willem III. Naar Prins Frederik Hendrik. Adelheidstraat se (Verlenging) 1898. Agnesstraat 1907. van Solms. Naar Koningin Anna Paulowna, gemalin van Koning Wilem II. Amalia van Solms- straat 1898. Anna Paulownaplein. (gedoopt door de Groot hertogin van Saksen- Weimar, 1867. (Gedoopt door B. en W.) 1873. Anna Paulownastraat Als voren. 1867. Anna v. Buerenstraat Naar Prinses Anna v. Bueren, eerste 1898. gemalin van Prins Willem I. Anna van Saxenstraat NaarPrinses Anna v. Saksen, tweede 1898. gemalin van Prins Willem I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 373