BAAGSCHE STRAATNAMEN. 353 Mariastraat 1899. Nassau Dillenburg straat 1894. Nassau Zuylenstein- straat 1894. Oranjeplein 1864. Oranjestraat 1869. Paulinastraat 1899. Prins Hendrikplein 1883. Prins Hendrikstraat 1879. Nassaulaan 1861. Nassauplein 1883. NassauOdijkstraati894.Naar graaf Lodewijk Louise Henriettestraat Naar 1907. j Naar het Huis van Oranje 2). Naar FI. M. Koningin Wilhelmina. Prinsevinkenpark 1888. Naar het Vinkenpark van de Prin sen van Oranje. 1) Het komt mij waarschijnlijker voor dat deze straat genoemd zal zijn naar het geslacht Nassau-Dillenburg. s) Oranjeplein in verband met de feestviering van het 50= ge denkfeest van Neerlands Onafhankelijkheid. Oranjestraat in verband met de onthulling van het monument op het plein 1813. De Oranjestraat werd in die dagen voor het verkeer opengesteld. 23 Nassau Ouwerkerk- straat 1894. Prinses Louise Henriette, oudste dochter van Prins Frederik Hendrik. Naar H. M. de Koningin. Volgens Van Zuiden naar graaf Wil lem van Nassau-Dillenburg vader van Prins Willem I en zijn broers.1) j Naar het Huis Oranje-Nassau. van Nassau, heer van Odijck, natuurlijke zoon van Prins Maurits. Naar graaf Willem van Nassau, heer van Ouwerkerk, natuurlijke zoon van Prins Maurits. Naar graaf Frederik van Nassau, heer van Zuylenstein, natuurlijke zoon van Prins Frederik Hendrik. 1 xï-u.i T_T..:._ - - Naar. Prins Hendrik der Neder landen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 375