355 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Baljuwen. Personen. Oude straten. Bleyenburg. Boekhorststraat. Doubletstraat. Vaillantlaan. 1896 Vaillantplein. 1897 Laan Copes van Cat- tenburch 1870. Annastraat. Assendelftstraat. Elsemoerstraat. Gortstraat. van Dam, dijkgraaf, 1 waarsman, die van -April 1571 als oudste den Haag het Baljuw- Naar Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch, burgemees ter van 18241842. Naar Mr. Johan Pieter Vaillant. Lid van den Raad van 1863 1887. Van Damstraat 1896. Naar Claes heemraad en Maart 1570 schepen van 1 schap waarnam. Naar Hanne Witte. Naar een lid der familie van Assen delft, misschien Gerrit van Assen delft, aan wien de bouw van het groote huis in het Westeinde nu Engelsch gezantschapshotel wordt toegeschreven. Naar Jhr. Cornelis van Bleyenburch, den eigenaar van het terrein waarop deze straat is aangelegd. Naar Jhr. Amelis van den Bouck- horst, den eigenaar als voren. Naar Philips Doublet, ontvanger- generaal. Naar eene Elsje moer. Naar een lid der familie Van der Gort, die het hoekhuis bewoonde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 377