356 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Jan Hendrikstraat. Kettingstraat 1869. Kissemstraatje. Nobelstraat Kleine Nobelstraat Juffrouw Idastraat. Kleine Juffrouw Ida straat. Katerstraat. Gerbrandstraat. Hamerstraat 1885. Eertijds genaamd Jonkfrou Iden- straat. Koediefstraat Korte Koediefstraat I Maziestraat. Naar Gerrit Maes, die in 1640 een bleekerij kocht achter de huizen aan de westzijde van het Noordeinde. Van „Maes zijn straatje” maakte men langzamerhand Maziestraatje. I Waarschijnlijk naar een lid der I familie Nobel. Naar Claes Gerbrant. Waarschijnlijk naar Jacob Pietersz d’Hamer, boekdrukker. Naar Jan Hendricx, die o. a. in 1395 als eigenaar voorkomt van een huis bezuiden het Westeinde. Waarschijnlijk naar Cornells Hen- ricus Cater, die in Februari 1614 verschillende erven kocht aan de West- en Zuidzijde van de Korte Warmoesstraat (Herderstraat). De Katerstraat werd oorspronkelijk aangeduid als de 3e straat bezuiden de Groenmarkt (Groote Markt). Naar den notaris Leonart Ketting, die in 1604 een huis koopt in het Gortstraatje. Waarschijnlijk naar Cornells Pie tersz. Kits, „swaertveger en iser- cramer”, die in 1640 een huis koopt aan de noordzijde der Spuistraat. Naar Jan Koedief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 378