HAAGSCHE STRAATNAMEN. 357 Pieterstraat. Ververstraat. Vos in Tuinstraat. Zuilingstraat. Schoorsteenveger- straatje. Paulus Zuy- de zuidzijde Slop van Willem Klein. Naar Willem Snoekstraat. Spekstraat. Naar den vischkooper Pieter Pietersz Verheyden, die in 1645 een ledig erf kocht in de gedestineerde straat tus- schen Prinsestraat en Visschersdijk. Naar Jhr. Jacob Schroots, heer van Werm, die in 1568 een huis kocht aan de zuidzijde van het Voorhout. Tusschen 1620 en 1630 komt dit straatje voor als Schrootsenstraatje. De naam werd later verbasterd in Schoorsteenstraatje en ten slotte ver lengd tot Schoorsteenvegerstraatje. van der Kley. Naar den schepen Steven Snouck. Naar Jan Cornelis Speek, schipper op Antwerpen, die in 1612 een huis achter den Denneweg bij de Nieuwe Vaart kocht. Naar Thomas Verwer, die in 1651 van mi'. Jacob van Dijck, ambassa deur van den Koning van Zweden het groote huis kocht aan het Spui tegenover de Bierkade, hetwelk in 1659 werd aangekocht om tot Wees huis te worden ingericht. Naar Jhr. Pleinrich de Vossen, die daar in 1591 een huis en tuin kocht. Reeds in 1626 stonden er huizen in „Jonker Vossen tuin”. Naar Jeronimus en linghs, die daar aan een huis bezaten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 379