358 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Jacobastraat 1884. Lynckerstraat 1895. Sirtemastraat 1879. Teylerstraat (Verlenging) Van den Spiegelstraat 1876. 1899. 1906. Nieuwe straten. Van Goghstraat 1896. Twentstraat. j Korte Twent- 1879 straat. 1 Staatslieden. Nieuwe straten. Hugo de Grootstraat. Mackaystraat. Omstreeks 1882. Particulier. Marnixkade 1884. Naar Hermanns Hendrik van Gogh, van 1860-1879 opperbrandmeester. Naar Jacoba Roels,eerste echtgenoot van Reijer van der Vlugt, stichter van de aldaar gebouwde woningen. Naar Antonie Lyncker, eigenaar der Haagsche porceleinfabriek. Naar de familie Sirtema van Gro- vestinsde laatste eigenares van het Kortenbosch. x) Naar Mr. Jacob Anthonie Twent. I Door het huwelijk van zijn dochter Agatha Anna Ottolina met Paul 1 Adolphe baron Sirtema van Gro- I vestins kwam Kortenbosch in dit Friesche geslacht. 2) Naar Pieter Teyler van der Hulst. 1876. Naar Aeneas Baron Mackay. Naar Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde. Naar Laurens Pieter van de Spiegel. Van 17871794 raadpensionaris van Holland. r) Jkvr. Wilhelmina Sophie Marie Baronesse Sirtema van Grovestins verkocht Kortenbosch aan eene bouw-exploitatie. 2) Hij kocht in 1797 dit leen van Jacoba Judith van Wesele.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 380