HAAGSCHE STRAATNAMEN. 359 Gouverneurs- Generaal. Nieuwe straten. Naar Johannes van den Bosch. Naar Carel Reyniersz. Naar Pieter de Carpentier. Naar Mr. Herman Willem Daendels. Van den Boschstraat. ie en 2e 1868. 3e 1898. Carel Reinierszkade 1904. De Carpentierstraat 1896. (Verlenging) 1906. Christoffel van Swol- straat 1909. Cornells Speelman- straat 1894. Cornells van der Lijn straat 1904. Daendelsstraat 1890. VanDiemenstraat 1882. Naar Anthonio van Diemen. Gerard Reynststraat 1894. Hendrik Zwaardecroon-Naar Henricus Zwaardecroon. straat 1909. Jan Pietersz. Coen- straat 1890. Jan van Riebeekstraat Naar Johan van Riebeeck, stichter 1894. van de Kolonie aan de Kaap de Goede Hoop, en eerste comman deur aldaar. Joan Maetsuyckerstraat 1894. Johannes Camphuys- straat 1906.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 381