3Ói HAAGSCHE STRAATNAMEN. Naar Johan Arnold Zoutman. van Trompstraat 1872. 1) Witte de Withstraat j 882. Zoutmanstraat 1882. Piet Pleinplein 1907 I Piet Heinstraat 1874 Beijerstraat 1904. Bothastraat 1904. Brandtstraat 1904. Herzogstraat 1904. Joubertstraat 1900, Kempstraat 1904. Kockstraat 1900. Naar Charles Cilliers. Naar Pieter Arnoldus Cronjé. Naar Abraham Fischer. Fronemanstraat 1904. Naar C C. 2) Froneman. Herman Costerstraat 1904 Naar James Barry Munnick Hertzog. Naar Pieter Jacobus Joubert. Naar Jan Kemp. Naarjohannes Hendrik Michiel Kock. Kritzingerstraat 1904. Naar P. H. 2) Kritzinger. Langnekstraat 1908, Naar Pieter Pietersz. Hein. De Ruyterstraat 18671). Naar Michiel Adriaensz. de Ruyter. Van Speykstraat 1879. Naar Jan Carel Josephus van Speyk. Naar Maarten Harpertsz. Tromp. Naar Witte Cornelisz de With. Zuid Afrikaanschen Oorlog. Nieuwe straten. Naar Christiaan Frederik Beijers. Naar Louis Botha. Naar Jan Hendrik Brandt. Christiaan de Wetstraat Naar Christiaan Rudolf de Wet. 1904. Cilliersstraat 1904. Cronjéstraat 1904, Fischerstraat 1904. Naar het kopje waar den bekenden veldslag plaats vond. Gedoopt door de Groothertogin van Saksen Weimar vóór de overdracht aan de Gemeente. 2) De voornamen ben ik niet te weten kunnen komen; ook aan den heer Wolmarans, die op ’t oogenblik hier vertoeft en aan Dr. H. P. N. Muller, oud-Consul-Generaal van de Oranje Vrijstaat, waren zij onbekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 383