366 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Naar Michiel Jansz. van Miereveld. Naar Caspar Netscher, Rubensstraat 1879. Segherstraat 1899. naar van Ravesteyn Hercules Seghers, door Van Zuiden als peter genoemd, is weinig bekend, maar pater Daniël Seghers was een der meest bekende bloemschilders uit zijn tijd. Op het Maurits- huis hangen o.a. twee schilderijen, waarop hij de fraaie guir landes geschilderd heeft en waarvan het eene aan Prins Frederik Hendrik en het andere aan Constantyn Huygens heeft toebehoord. Naar Georgius Jacobus Johannes van Os. van Mieris de Oude. Van der Neerstraat 1899. Netscherstraat 1899 (Verlenging) 1906. Van Osstraat 1890. (Particulier) Van Ostadestraat 1882. Naar Adriaan van Ostade. (Verlenging) 1899. Paulus Potterstraat 1876 (Verlenging) 1882. Van Ravesteynstraat Naar Jan Anthonisz. 1882. Rembrandtstraat 1879. NaarRembrandtHarmensz.van Rijn. Rochussenstraat 1899. Naar Charles Rochussen. Rottermontstraat 1887. Naar Aegidius Paul Rottermont. Naar Petrus Paulus Rubens. Ruysdaelstraat 1897. Naar Jacob Ruysdael. Schelfhoutstraat 1890. Naar Andries Schelfhout. Waarschijnlijk naar Daniël Seghers. 1) Jacob Marisstraat 1899. Naar Jacobus Henricus Maris. Jan de Baenstraat 1896. Jan van Goyenstraat 1887. Jan Steenstraat 1884. Van Miereveldstraat 1897. Van Mierisstraat 1896. Naar Frans Naar Aart van der Neer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 388