HAAGSCHE STRAATNAMEN. 371 Papestraat. Visschersdijk. Vlamingstraat. Nieuwe straten. Jan Evertstraat. Kalkoenstraat. Lepelstraat. Lissabon. Olieberg. Naar de schelpsloot, waar de schui ten met schelpen doorvoeren. 1885. Verbasterd uit Geneverstraat. Onbekend. Waarschijnlijk naar het lepelvormig voorwerp, dat bij het balspelen werd gebruikt. Zie pag. 262. Onbekend. Waarschijnlijk naar een bergplaats voor olie of naar een uithangbord den olijfberg verbasterd in olieberg. Vermoedelijk naar s’Papenhove de woning van den Parochiepaap waarheen deze straat leidde, of naar een lid der familie Pape. Wellicht naar vischhandelaars, die daar woonden of naar hengelaars, die daar in de Singelgracht vischten. Waarschijnlijk naar een lid der familie De Vlaming of naar de Vlaamsche lakenwevers. Schelpkade Schelpstraat I 1 74- Suezkade. Omstreeks 2e gedeelte 1903. Waterloostraat 1869. Zuylichemstraat 1904. Naar de heerlijkheid Zuylichem, waarmede Constantijn Huygens den 2ien Mei 1630 werd beleend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 393