Juli HAAGSCHE STRAATNAMEN. 373 Werfstraat 1889. De Badplaats. Badhuisweg. Zeekant. Naar Petrus Marinus Mess, badarts. Wimpelstraat 1905. Zeilstraat 1881. Zwaardstraat 1905. Roerstraat 1905. Rogstraat 1879. Schipperplein 1905. Schipperstraat 1905. Stuurmanstraat 1876. Vlagstraat 1905. Vijzelstraat 1889. Badhuiskade 1887. Badhuisstraat 1861. Messtraat 1893. Strandweg 1907. Naar den vijzel, een werktuig waar mede de schepen aan ééne zijde konden worden omhoog gebracht, benoodigd bij het optrekken der schuiten aan het strand. Naar de scheepstimmerwerf op den hoek van Wassenaarsche straat en Waaigat. Oude straten of wegen. Leidende naar het voormalige Ste delijke Badhuis, geopend 20 1828, sinds 1886 Kurhaus. Nieuwe straten of wegen. d’Aumeriestraat 1893. Naar Johannes Franciscus d’Aume- rie, eerste baddokter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 395