HAAGSCHE STRAATNAMEN. 374 Historische bizonderheden, oude gebruiken of oude toestanden. Oude straten. Kolenwagenslag. Korendijkstraat. Waaigat. Nieuwe straten. Gondelstraat 1875. Renbaanstraat 1896. Weststraat. Ligging. Oude straat. Prins Willemstraat 1889. Naar den gondel, die in het midden der negentiende eeuw als vervoer middel dienst deed tusschen den Haag en Scheveningen en tegenover deze straat zijn aanlegplaats had. Naar de renbaan, waar 3 Aug. 1846 de eerste wedren plaats had. Seinpostduin 1907. Naar de in den Franschen tijd op dit Seinpoststraat 1897. duin gestaan hebbende seinpost. „Ter herinnering aan de heugelijke landing van den Prins den 3oen No vember 1813.” Slag of weg door de duinen nu straat waarlangs de steenkolen, benoodigd voor het stoken van den vuurbaak (vuurtoren), werden ver voerd. Waarschijnlijk naar het koren, dat achter deze straat in de duinvlakte groeide. Oorspronkelijk weigat naar de weide, die zich daar in de nabijheid bevond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 396