376 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Nieuwe straten. Belvédèreweg 1901. van Kerklaan 1876. dorpen in Nederland. Nieuwe straten. Amsterdamschestraat 1905. Arnhemschestraat 1905. Bosschestraat 1905. Haagschestraat 1905. Katwijkstraat 1896. Middelburgschestraat 1905. Noordwijkstraat 1896. Rotterdamschestraat 1885. Scheveningsche weg. IJmuidenstraat 1896. IJmuidendwarsstraat 1899. (Particulier.) 2e IJmuidendwarsstraat. (Particulier). Zandvoortstraat 1896. Maaswijkstraat 1896. Maaswijkdwarsstraat. 1899. Pompstationweg 1884. Leidende Steden en Leidende naar de Belvédère. (Uit- zichtstoren). Heemraadstraat 1886. Tot 1886 Heemraadslag, vermoe delijk naar een gebouwtje Heemraden van Delfland. Naar de R. K. Kerk aan den Ouden Scheveningschen weg. Naar de villa Maaswijk op den hoek van den Gevers Deynootweg, gebouwd door den bekenden reeder A. E. Maas. naar het pompstation der Duinwaterleiding. Vuurbaakstraat 1888. Naar den vuurbaak (vuurtoren).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 398