379 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Bentinckstraat 1909. Naar Koenraad van Beuningen. de Stedelijke Regeering. Nieuwe straten. Van Beuningenstraat 1908. Van Beverningkstraat 1907. Vivienstraat 1905. Weede van Dijkveld- straat 1908. Naar Willem Boreel. Van Hovestraat 1905. Naar Michiel ten Hove. Jacob Hopstraat 1906. Naar Jacob Baron Hop. Naar Nicolaas Vivien. Naar Everard van Weede van Dijk veld. Gevers Deynoot- plein 1891. Gevers Deynoot- I straat 1904. Gevers Deynoot- weg 1890. Jacob Vermeystraat 1896. Naar Hans Willem Bentinck, graaf van Portland. Leden van Naar Jhr. Mr. Francois Gerard Abraham Gevers Deynoot, Lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland en Burgemeester van 18581882. Dirk Hoogenraadstraat Van 17861795. Lid voor Sche- 1896. veningen van de Schepenbank van den Haag. Naar Flieronymus van Beverningk. Van Boetzelaerlaan x) Naar Gideon van Boetzelaar. 1908. (Verlenging) 1909. Boreelstraat 1908. Naar Jacob Willemsz. Vermey, den eerst bekenden burgemeester van den Haag. 1560. Gedoopt als Van Boetzelaerstraat, maar op verzoek van de bewoners bij besluit van 23 Aug. 1909 herdoopt in Van Boetzelaerlaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 401