380 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Pansierstraat 1896. Symonsstraat 1896. Ver-Huëllweg 1885. Personen uit de eerste jar en van den Tachtigjarigen Oorlog. Nieuwe Straten in 1909. Van Aldegondeplein. Marnix, heer van Basiusstraat. Blois-van-Treslong- straat. Van Boisotstraat. Van Brederodestraat. Cabelliaustraat. Douzastraat. Van Egmondstraat. Naar Theodorus Pansier, van 17971802 lid van den Raad, de vier laatste jaren als wethouder. Naar Jacob Symonsz. Het eerst bekende Scheveningsche lid in de Haagsche Schepenbank. I539—I557- Naar Jhr. Henri Christiaan Arnoud Ver-Huëll, die van 18641881 zitting had in de Commissie van Bijstand voor de Plaatselijke Wer ken en Eigendommen en aan wien wij den fraaien aanleg der boschjes te danken hebben. Als blijvend bewijs van erkentelijkheid besloot de Raad tot het oprichten van een bank van wit marmer aan de waterpartij, welke in September 1881 onthuld werd. Naar Philips van St. Aldegonde. Naar Johan Basius. Naar Willem van Blois van Tres long. Naar Lodewijk en Carel van Boisot. Naar Hendrik graaf van Brederode. Naar Jacob Cabelliau. Naar Jan van der Does [Douza], Naar Lamoraal graaf van Egmond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 402