383 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Soetensstraat 1893. Varia. Oude straat. Stevinstraat 1892. (Verlenging) 1905. Van Stolkweg 1882. Van Tuyllstraat 1896. Doornstraat 1903. (Verlenging) 1910. Kweekerijweg 1884. Naar Willem Beukelszoon, den uit vinder van het haringkaken. Naar Cornelis Michielsz. Soetens, penningmeester van Delfland, die het eerste buitenhuis op de duinen aan den zeekant bouwde, op de plaats van Hotel Rauch. Naar den beroemden wiskunstenaar en waterbouwkundige Simon Stevin, leermeester van Prins Maurits. Naar Mr. Thomas van Stolk. Naar Hendrik Nicolaas Cornelis Baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter en mede-oprichter van de Sophia-Stichting. Nieuwe Laantjes. Nieuwe straten. Naar den stuurman Willem Kuyper, die 22 Januari 1840 bij de redding van schipbreukelingen verdronk. Leidende naar de Gemeentelijke kweekerij. Willem Beukelsz.- 1 straat 1896. Willem Beukelsz- 1 plein 1904. Willem Kuyperstraat 1896.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 405