NOG EENS „DE KROMME LIJN” IN 1847. aan eene den Inge- In het belangrijke artikel van mr. Bouricius in het Jaar boekje „die Haghe” van 1909 wordt op bladz. 299 mel ding gemaakt van het laantje van Van der Gaag bij Delft, met de beruchte „Kromme lijn.” In de papieren van mijn vader (28 April 1908 over leden) vond ik twee prenten hierop betrekking hebbende; waarvan er een hiernevens is gereproduceerd. In bovengenoemde papieren trof ik ook bizondere tevredenheidsbetuiging zoowel van nieur-Directeur F. W. Conrad, als van den Raad van Administratie der Holl. Ijzeren Spoorwegmaatschappij, aan den assistent-ingenieur M. C. J. Piepers gericht „wegens de activiteit door UEd. betoond bij gelegenheid „van het doortrekken van het regte spoor over het „laantje van Crommelin c. s. in den nacht van Maandag 7 „op Dinsdag 8 Juni 1847.” Nog voeg ik hierbij als curiositeit eene dienstregeling der Nederlandsche spoorwegen gedurende den zomer van 1847. Men ziet daaruit dat de snelheid niet zooveel minder bedroeg dan van de tegenwoordige bummeltreinen. Voor deze laatste toch vereischt het traject Amsterdam Rotterdam thans 2 uur 20 minuten, in 1847 2 uur 40 min.; voor het traject AmsterdamArnhem (Rhijnspoor)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 406