Zomerdienst. S p o o r w e g 11 o 11 a n d s e h e 1847. R h ij n - S p o o r w e g 9 22 - VAN AMSTERDAM NAAR ROTTERDAM. n f5 VAN ROTTERDAM NAAR AMSTERDAM. 30 m 19 VAN ARNHEM NAAR AMSTERDAM VAN AMSTERDAM NAAR ARNHEM 12 U n van Vogelenz. n 5 30 9 31 3 8 van Piet. Gijzenbr. van Warmond. 5 52 9 53 van Leyden. 8 u 17 m van Warmond 8u 30 m van Leyden. 6 „14 10 15 van Voorsch. van Piet Gijzenbr. u 42 m 10 Ui van Amsterd. van Haarlem. van Veenenb. an Veenenb. 8 u 54 m van Nieu- wersluis 8 u 52 m 1 f2 <5, 12 H', 12 8 u 35 m 11„ 32 8 u 49 m 11» 45 9 u 22 m 12„ 14 van Arnhem 6 u 40 m 11 40 4» 8- van Utrecht 8 u 20 m 1. 20 6» 40 II 4Q van Amsterd 7 u 10 m 10 45 4 80 1, 9 u m 11 54 4 5 A ank. te A msterd 9 u 30 m 2 30 n 6„ 50 10 50 6 10 5„ 9„ van Utrecht 8 u 28 m 11„ 55 5 40 8 10 van Vogelenz. 9 u 4 m van Voorsch 8 u 8 m van ’s Hage. 8 u m 5 van Haarlem. 8 u 30 m 9„ 22 n 2 9 5„ 20 o to 10 1. 4» <1, 30 10 37 5 5 van Drieberg. 8 u 38 m 12, 13 5» 58 8 28 1 34 4, 41 9 U van Nieu- wersluis 7 u 48m 11 23 5 8 7 38 5„ 19 9 19 van Abcoude 7 u 28 m 11» 3 4 48 7, IS van Schiedam. 8u36m 10 42 1 37 4 38 7» 13 11 15 1, 25 4,30 8, 31 3» 8» 0, 32 9u 10 m 12, 3 1 45 4 53 9 23 1„ 16 4 16 8 46 5 40 9 41 van Rotterd 7 u 9„ 12 3„ 7„ 9 van Abcoude 9ul2m 2 12 6„ 32 10 32 Aank. te Arnhem 10 u m 1„ 35 7 20 9 50 1„ *3 n 4» 8 37 9 u 44 m 12 34 n van Drieberg. 8u 2m 1 2 n 5„ 22 van ’s Hage. 7 u 50 m van Delft 7 u 32 m 9 32 12 31 32 2 8u m U 1» 4„ 30 8 30 n van Schiedam. 7 u 12 m 9„ 12 3 12 7 42 9„ 12 Aauk. te Amsterd 9 u m o, 52 2 30 5 50 10 20 12» 48 4'3 I n 19 n van Delft. 8 u 18 m 10 22 1 17 4„ 18 6 53 n 10 A ank. te Rotterd 8 u 45 m 1049 n 1„ 44 4 45 7„ 20 11 22 1„ 52 n 5„ 2 9„ 32 fl 9 u 3 t m 12 n 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 408