386 so min. W. A. M. Piepers. Van der Gaag met het beste van Schiedam is de weg in 26 en in 1847 vordert een bummeltrein thans 2 u. 2 uur 50 min. NOG EENS DE „KROMME LIJN’” IN 1847. Omtrent deze geschiedenis lezen wij in de ’s Graven- haagsche Nieuwsbode van 1847 nog het navolgende: Woensdag- 12 Mei. Gisteren en heden is de spoorweg van hier tot Schiedam weder bereden geworden. De locomotief Aurora sleepte beide keeren een vijftal wagens, en passeerde het kromme spoor bij het laantje van gevolg. Bij de terugreis minuten afgelegd. Woensdag 9 Juni. Aan de langgerekte procedure tusschen de H. IJ. Spoorwegmaatschappij en Van der Gaag (Crommelin c. s.) betrekkelijk de in bezitneming van het bekende laantje, is thans een einde aan gemaakt door eene op gisteren tusschen partijen getroffene schikking. Dientengevolge is de Spoorwegmaatschappij onmiddellijk in het bezit gesteld van het haar zoo lang en zoo hardnekkig betwiste plekje gronds, en is reeds heden ochtend de eerste van Rot terdam komende spoortrein door dat laantje gereden, nadat gedurende dezen nacht in tegenwoordigheid van den heer Ingenieur-Directeur Conrad, en den heer assis- tent-Ingenieur Piepers, den heer Hoofd-opzigter Outshoorn, alsmede van de aannemers van den weg, met inspanning aan het leggen van het regte spoor was gearbeid. Het kromme hulpspoor, waarover thans gedurende eene week de treinen hadden geloopen, wordt dus niet meer bereden en de kronkelingen, waarvoor menig reiziger met angst terugdeinsde, zijn vervangen door eenen regten weg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 409