387 NOG EENS DE „KROMME LIJN” IN 1847. Niets anders dan het verspillen van aanzienlijke sommen, niets anders dan het veroorzaken van zorg, moeite en tijdverlies, is dus het resultaat van den onbezonnen oorlog der Spoorweg Maatschappij aangedaan door eenen man, wien men meer onbekrompene denkbeelden had toegedacht en die zich gelukkig moeten achten ontslagen te zijn van eene pijnigende verantwoordelijkheid, voor het geval dat er werkelijk door den aanleg van het kromme spoor eenig onheil ware gebeurd. Zoo wij wel onderrigt zijn heeft de Heer Crommelin de strooks gronds thans afgestaan zonder schadevergoeding en zijn ook omtrent de gemaakte proceskosten tusschen partijen aannemelijke overeen komsten getroffen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 410