392 KRONIEK VAN HET JAAR I9O9. I 5 7 *9 20 van van bepalingen der Bouw- en Woonverordening, noodig voor den bouw van een schouwburg achter de Parkstraat op de terreinen-Van der Laan. 29 Maart. Hij verleent een subsidie van ƒ150 aan de „Uit geversmaatschappij G. B. van Goor Zonen” voor de uitgave in boekvorm van een lijst der namen van Haagsche straten. April. 40-jarig ambtsjubileum der hoofdambtenaren aan het departement van koloniën J. Th. Viehoff, J. J. Perk, G. C. Corporaal en G. A. de Koning. In de vereenigde vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal worden zonder stemming of debat aangenomen de beide wets ontwerpen betreffende het Regentschap en de Voogdij. De Gemeenteraad verleent een subsidie van 300 aan de Vereeniging „Die Haghe” ten behoeve van de bewerking van klappers op de oude protocollen der Haagsche notarissen. De Gemeenteraad besluit tot reorganisatie van het onderwijs aan de Zeevaartschool te Sche- veningen, die van dien datum af zal heeten Visscherijschool. Installatie van Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler als Raadsheer in het Gerechtshof. Op de parade ter eere van den geboortedag van Z. K. H. den Prins der Nederlanden wordt het ridderkruis 3e klasse der Militaire Willemsorde uitgereikt aan den kapitein der Infanterie O. I. L. F. Darlang en de eeresabel aan den ien Luitenant der Infanterie O I. L., E. J. Geldrop. Installatie van Mr. J. D. Verbroek als lid den Gemeenteraad. De Gemeenteraad verleent op zijn verzoek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 415