395 KRONIEK VAN HET JAAR I9O9. van een perceelen Kleine 23 24 2 3 V 5 V 7 8 eere van de 17 Mei. De Gemeenteraad besluit tot instelling gemeentelijk grondbedrijf. Hij besluit tot aankoop van Bagijnestraat 22 en Hofsingel n°. 1. H. M. de Koningin doet haar eersten kerkgang na Haar voorspoedig herstel. MetZ.K. H. den Prins der Nederlanden en H. M. de Koningin-Moeder woont H. M. den dienst bij in de Regentessekerk. J. Bodaan benoemd tot Hoofdinspecteur van het Gem. Bouw- en Woningtoezicht. De Gemeenteraad besluit tot aankoop van perceel Lekstraat 2óZ4. Juni. Oranjedag te Scheveningen ter geboorte van Prinses Juliana. Ter eere van de doopplechtigheid van Prinses Juliana komen hier aan H. K. H. de Groot- Hertogin Marie van Mecklenburg-Schwerin en Z. K. H. Adolf Frederik van Mecklenburg, H. K. H. de Vorstin-Weduwe von Wied met Flare dochter Prinses Louise. Doopplechtigheid Willemskerk. Jhr. S. van Citters neemt ontslag als lid van den Gemeenteraad. De Gemeenteraad stelt vast een verordening tot regeling der werkzaamheden enz. van de Commissie van taxatie voor het grondbedrijf. Overleden Dr. W. F. Koppeschaar, oud 78 jaren, oud-Directeur der H. B. School aan het Bleijenburg. Aubade in tegenwoordigheid van de Koninklijke familie in de Maliebaan te 5 uur n.m. door een koor van ongeveer 3000 zangers’s avonds luisterrijk vuurwerk. van Prinses Juliana in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 418