4 Juli. 396 KRONIEK VAN HET JAAR ICJOQ. 9 Juni. In het gebouw H. M. de Koningin met Z. K. H. den 11 55 21 55 24 den Haag- - 25 30 van het voormalig Rijksarchief heeft in tegenwoordigheid van Z. K. H. den Prins der Nederlanden de opening plaats van de door de Vereeniging „Die Haghe” ingerichte tentoon stelling van teekeningen, prenten, handschriften, drukwerken en penningen betreffende de geboorte, den doop en de jeugd van Prinsen en Prinsessen van Oranje-Nassau. Vertrek van Prins der Nederlanden naar het Loo. De Gemeenteraad verwerpt met 19 tegen 15 stemmen het voorstel der Raadsleden Jurriaan Kok c. s. om over te gaan tot onteigening van de huizen langs de korte zijde van den Vijver berg, waarna met 18 tegen 16 stemmen wordt aangenomen het voorstel om den verkeersweg achter de huizen te leggen door gedeeltelijke demping van den Hofvijver. Buitengewone vergadering der Vereeniging „Het Ned. Roode Kruis” onder leiding van den Voor zitter van het Hoofdcomité Z. K. H. den Prins der Nederlanden in het gebouw van schen Kunstkring. Komst van H.H. KK. HH. Prins en Prinses Kuni van Japan in de residentie, aan het station begroet door Z. K. H. den Prins der Nederlanden en autoriteiten. In een plechtige openbare zitting van het Ge rechtshof houdt de aftredende President Mr. J. J. van Geuns zijn afscheidsrede. Vertrek van H.H. K.K. H.H. Prins en Prinses Kuni van Japan. Luit.-Generaal A. Kool, Commandant van het Veldleger, herdenkt den dag, waarop hij vóór

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 419