5 Juli- KRONIEK VAN HET JAAR 1909. 397 het Concours Hippique op Zorg- perceel Achterom 6 7 13 26 van Malsen en Mr. Th. H. van den Ge- van schoolartsen. en Jagers viert zijn 50 jaren tot officier werd benoemd en wordt door en namens het leger gehuldigd. Na afloop der parade ter eere van Prinses Marie der Nederlanden, Vorstin-Weduwe von Wied, wordt het 50-jarig dienstkruis in brillanten uit gereikt aan Luit.-Generaal A. Kool. Aanvang van vliet. De Gemeenteraad benoemt het raadslid E. Edersheim tot tijdelijk wethouder voor het tijd vak, eindigende 14 Augustus. Dr. H. S. Obbink benoemd tot leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het Gymnasium. De Gemeenteraad verleent voor den tijd van 5 jaren een jaarlijksch subsidie van f 100 aan de Vereeniging „Arentsburgh”, tot het doen van opgravingen te Voorburg. Hij besluit tot aankoop van no. 92. De Gemeenteraad stelt vast een verordening, regelende de vaststelling Het Regiment Grenadiers 80-jarig bestaan. Dr. C. Lely, F. H. de Meester gekozen tot leden meenteraad. M. C. Valk benoemd tot leeraar in natuurlijke historie, Dr. H. Bolkesteijn tot leeraar in oude talen en Mej. H. C. D. Ferzenaar tot leerares in gymnastiek, allen aan het Gymnasium. Mr. Dr. J. C. Witteveen benoemd tot leeraar in staatswetenschappen en H. J. H. van Vianen tot leeraar in boekhouden aan de H. B. School aan de Waldeck-Pyrmontkade.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 420