KRONIEK VAN HET JAAR I909. 4OO 21 26 Oct. 1 9 10 11 O. L. Vrouwe aan de Elandstraat, viert zijn zilveren priesterfeest. 13 Sept. In de groote Kurzaal te Scheveningen heeft in tegenwoordigheid van Z. K. H. den Prins der Nederlanden de openingsplechtigheid plaats van het 9e Internationaal Veeartsenijkundig Congres. Algemeene vergadering der Broederschap van Candidaat-Notarissen van Nederland en zijne Koloniën in het hoofdgebouw van het K. Z. B. Genootschap Met hetzelfde eenvoudige ceremonieel als ten vorigen jare heeft de plechtige opening der Staten-Generaal plaats. In de Groote kerk spreekt Ds. Van Gheel Gilde- meester namens den scheidenden leeraar Dr. Van der Flier een laatste woord van den kansel. Honderdjarig bestaan der ’s Gravenhaagsche Boek- en Handelsdrukkerij v/h Gebr. Giunta d’Albani. Overdracht van het nieuwe kantongerechtsgebouw aan de Prinsegracht aan den dienst der Justitie. Het gedenkteeken, aan Jhr. Mr. Gevers Deynoot j’ 1878) als ie Secretaris der Hollandsche Maatschappij van Landbouw gewijd, dat voor vele jaren aan den Loosduinschen Weg stond, wordt, na te zijn overgebracht naar het Copernicusplein, in eigendom aan de Gemeente overgedragen. Overleden J. J. A. Ravelli, oud 55 jaren, sedert de oprichting Chef der stoomtram S. S. den HaagScheveningen. Overleden G. H. A. N. Rietstap, oud 83 jaren, oud-lid van den Gemeenteraad. B. Janse Johz. neemt ontslag als lid van den Gemeenteraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 423