KRONIEK VAN HET JAAR I909. 4°3 het Centraalbureau der 28 n voor uitbreiding van Gemeente-telefoon Hij verleent nader aan W. C. van der Laan de noodige vrijstelling van de bepalingen der Bouw en' Woonverordening ten behoeve van de stich ting van een schouwburggebouw aan de Parkstraat. Hij besluit tot aankoop van perceelen Lamgroen no. 46 en Zuidwal nos. 47 en 48. 25 Dec. Overleden Dr. G. J. van der Flier, oud 69 jaren, sedert 1 Mei 1894 Flofprediker. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden komen in de residentie terug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 426