IN HET JAAR 1909 WERDEN DE VOLGENDE NAMEN AAN STRATEN GEGEVEN: Blois-van-T reslongstraat Ruychaverstraat. Cabelliaustraat. Van-Lumey straat. Sonoystraat. V an-Boisotstraat V an-Brederodestraat. Van-Egmondstraat. Van-Hoornestraat. Van-St. Aldegondeplein. Van-Wesenbekestraat. Basiusstraat. Ripperdastraat. Hasselaerstraat. Van-Foreeststi aat. Douzastraat. Van-der-Werffstraat. Jan-van-Houtstraat. alle gelegen in het bouwplan „Zandoord” tusschen het Ververschingskanaal en de stoomtrambaan der H. IJ. S. M. Bentinckstraat (loopt evenwijdig aan de Prins-Maurits- laan van het Frankenslag naar de van-Bleijswijkstraat).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 427