412 335 94 j- 372 i6 282 365 362 329 182, 213 293 38° 55 262 369 224 227 330 Bije. (Mattheeus de), burge- meester van den Haag 24, 48, 98 man te Amsterdam. Brouck. (Van den), cornet Brouwersgracht 319, 359 Brouwersstraat 302 3°2 199 Boschvliet. (Barent) bode 69 196 bladz. 285 379 Breestraat. (Nieuwe) 282 348 Brest. (Pieter Joriss), koopman te Middelburg4, 35 Briel (Jacob) te Amsterdam 105 Brienen van de Groote Lindt (Willem JosephBaron van) 160 (n 1) Brincken. (Johan van), officier 55 Broeck. (Mr. Pieter van den) 150 Broekhuijsen. (Gerbrunt van) 310 Brouck. (Pieter van den), koop man te Amsterdam. 105, 106 no 345 346 Brouwersstraat. (Kleine) 346 Brouwerij „de Roode Leeuw” (de nieuwe brouwerij). 345 Brouwerij van het Mariacon- vent (de oude brouwerij). 346 376 Brueghelstraat 276, 342 276, 277, 342 Bruin. (Arie), stuurman 361 244 Brugmansstraat Bruweijs. deken vandeMolen- straatbuurt158 Bruijnings. (Jacop), kapitein 23, 95 135 Buitenhof Buitenplaatsen, woningen en hofsteden (straten genoemd naar leenen, kasteelen) 336 Bultenaar. (HertogGodfried de) 323 Burch” (huis genaamd den) 276 Burenstraat. (Van)262 Burgh. (Cornells Willemsz. van den) Burgwal. (St. Anthonie’s) 300 Burgwal. (Ferweelde)257 Burgwal. (Fluweelen)257, 345 Burgwal. (Gedempte). 279, 334 Burgwal. (Luthersche) 258, 341 361 Buweinckhausen. (H.) officier 85 1 Buyren. (Jacob van) Buys Ballotstraat Bije. (Mr. Adriaen de) Bije. (Arie de) te Brugge bladzI Boot. (Jacoba Magtilda) 140, 146, 168 Breestraet Boreelstraat 379 Breestraat. (Nieuwe) Borneostraat Borsman. (Cornells) procureur 43, 88 Bort. (Willem)187 Borweg381 Bosboomstraat365 Bosch. (Straten genoemd naar’t) 234, 338 Boschjes en het Kanaal. (Stra ten genoemd naar de) 235, 375 Boschkant245 Boschstraat. (ie, 2e en 3e Van den) Boschstraatje Boschstraat. (Korte) Boschuysen (Willem van) Bossaert. (Jac.) Bosschestraat Botermarkt Boterstraat Bothastraat Bouckhoven’s schermschool Bouqet, boekhandelaar in ’t Halstraatje Bouting. (Antonis) brandewijn- maker70, Bracht. (Jan) Braida (Egidio) „maistre d’ho tel” van den Venetiaanschen gezant103 Brakel. (Van)246 Brakelstraat. (Van) 246, 360 Brand in de Financie van Hol- lant27, 112 Brandewijnmakers. (Overeen komst tusschen twee) Brandsloppen. Brandtstraat Brant. (Melchior) Brederode. (Reinout van) heer van Veenhuizen Brederodestraat. (Van) Breedstraat Breelstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 434