c. 5° 4i3 I5 53 21 87 Christiaan de Wetstraat Christoffel van Swolstraat Cilliersstraat Citadel, (dei Claes Gerbrandstraatje Claess. (Frans), molenaar Claessen. (Frans) Claesz. (Jan) Schepen „Casuaris” (huis genaamd de) 292> 293> 294> 344 33 72 164 Cats. (Boedel van pensionaris) Celebesstraat Celsiusstraat Chadborne. (Amos’). Charlotte de Bourbonplein Charlotte de Bourbonstraat Chassé Chasséstraat 129 130 380 van bladz. I 134, 224 236, 360 „Club’’ (Maatschap de-) Cocq. (Mr. Dirck de) Cocq. (Segrin de) Coebel. (Mr Fransois) Coedieftstraat Coelbus. (Maria). Coenen. (Adriaen) bladz. 361 -359 30t 326 278 3, 33 35 181, 212 Clamper. (Adriaen Abrahamsz). 3, 16, Cats. (Catharina Maria van), huisvrouw van Jonkheer Aelbert van Raephorst 24, 98 den raad- 136 348 36s 90 352 352 238 238, 360 Chateauneuf Fransche gezant 275 Chempy. (Willem van) kluize naar in’t Haagsche bosch. 295 (n.) Chram. (Ritchard)87 Christiaan Bruningsstraat 364 it, 55 3°3 86 Clerck. (Sebyntge de). Cley, pastoor Cloveniers-schutterij. (Collegie der tambourijns van de) 12, 56 259 223 tn.) 86 218 262 i°7 Coenen. (Adriaen), vischaf- slager te Scheveningen 129, 131 Coenen. (Vischboek van Adriaen) Coenensoon. (Adriaen) Coesvelt. (Goeswijn van) secre taris 188, 189, 190, 197 (n. 4) 198, 207, 213, 215 16 Colbert Coleyn. (Adriaen Jansz.) ge naamd Coedyeft'262 Coligny (Prinses Louise de) 340 Colingny. (Het regiment van den hertog de)86 Columbusstraat362 Coman Willemslaan 334 Comediestraat340 Conink. (Jan de)251 Conrad. (F. W.)384 Conradkade238, 364 Continho. (Francisco de Sousa) ambassadeur van den Koning van Portugal Contract over het maken van een kaatsbaan Contract met Engelsche speel- luyden Bije. (Mr. P. de). Bylandtstraat. (Van) Cabelliaustraat Caffawerkers (Verklaring twee Haagsche) Calff. (Jacobus). Gewezen fis caal aan de „Bahy de Todos Santos” Calkoen. (Andries) Callier. (Edwart.) Calslagen. (Jonkvrouwe Ag- niete Coppier van) 53 Camme. (Jacob van der.) Camme. (Jonker Johan van der) adelborst in de compagnie van den graaf van Hoorne. 10, 53 Campen. (Familie van) 164 Campen. (Jeanne van) 164 (n. 2) Canonnenstraat339 Cantaloupenburg. 277, 278, 338 Carel Reinierszkade 359 Carpentierstraat. (de) 359 Cartesiusstraat369 Cartesiusdwarsstraat 369 Caseydestraat325 Casuariestraat275,292,293, 294,344

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 435